La inseguretat residencial i salut. Infografia

Aquesta infografia resumeix com la inseguretat residencial afecta la salut mental i física de les persones que la pateixen i recomana un conjunt de mesures per reduir aquest impacte en salut i prevenir l’aparició d’aquestes situacions. Aquest document es complementa amb un informe breu més extens, al qual es pot accedir a través d’un enllaç disponible a la pròpia infografia.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Inseguretat residencial i salut

Inseguretat residencial i salut, veus i mirades

Emergència habitacional, pobresa energètica i salut