Estat de l’exclusió residencial: impactes de la llei 24/2015 i altres mesures de resposta

Accedir a l’habitatge i fer front a les despeses derivades dels subministraments bàsics són problemàtiques que actualment pateixen moltes famílies catalanes. En aquest informe s’exposa quin ha estat el paper de moviments socials com la PAH i l’APE com a identificadors del problema de l’emergència habitacional i pobresa energètica i l’impuls de noves legislacions que hi puguin donar resposta. En concret, l’informe es centra en la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica, una gran fita aconseguida gràcies a la mobilització social. Tanmateix, es pretén explicar aquestes problemàtiques i les seves relacions amb la salut de qui les pateix. Els resultats i conclusions de la investigació han permès generar unes recomanacions que, si s’apliquessin, permetrien reduir aquestes problemàtiques i els seus efectes.

Aquesta informació es pot trobar a: