Inseguretat residencial i salut

La inseguretat residencial impacta greument en la salut mental i física de les persones afectades, tant a les persones adultes com als infants que viuen a la llar. Aquest document resumeix com afecta la salut de les persones que la pateixen i recomana un conjunt de mesures per reduir aquest impacte en salut i prevenir l’aparició d’aquestes situacions.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

La inseguretat residencial i salut. Infografia

Inseguretat residencial i salut, veus i mirades

Emergència habitacional, pobresa energètica i salut