Emergència habitacional, pobresa energètica i salut

L’informe analitza la problemàtica de la pèrdua de l’habitatge i l’accés als subministraments i les seves conseqüències en salut a través d’entrevistes a persones participants de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH) i l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) de la ciutat de Barcelona entre els anys 2017 i 2020.

L’informe ha estat elaborat conjuntament entre la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH) de Barcelona, l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF), l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals (Observatori DESC) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

La inseguretat residencial i salut. Infografia

Inseguretat residencial i salut

Inseguretat residencial i salut, veus i mirades