Resultats

Estat de l’exclusió residencial: impactes de la llei 24/2015 i altres mesures de resposta

EntornsHabitatgeInformes

Emergència habitacional, pobresa energètica i salut

EntornsHabitatgeInformes

Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. Informe 3

EntornsHabitatgeInformes

Grup d’Habitatge i Salut. Memòria d’activitat 2016-2019

EntornsHabitatgeInformes

Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. Informe 1

EntornsHabitatgeInformes