Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2016-2017

Els programes de promoció de la salut i de prevenció de conductes de risc en població escolar que ofereix l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) estan encaminats a afavorir el desenvolupament d’hàbits saludables. Els programes aborden la promoció d’hàbits alimentaris saludables i activitat física (‘Creixem sans‘, ‘Creixem més sans‘ i ‘CANVIS‘), la prevenció del consum de substàncies additives (‘Pase.bcn‘, ‘Classe sense fum‘ i ‘Sobre canyes i petes‘), i la prevenció de l’embaràs adolescent i les Infeccions de Transmissió Sexual (‘Parlem-ne; no et tallis!‘). Als centres escolars també se’ls proposa l’elaboració d’un pla d’escola de promoció de la salut, anomenat ‘Fem Salut!‘. Actualment s’estan incorporant adaptacions dels programes en aquells contextos socioeconòmics més desfavorits de la ciutat, en aquest cas, a barris prioritzats pel Programa Salut als Barris de Barcelona, a fi de contribuir a la disminució de les desigualtats en salut al jovent d’aquests territoris.

En aquest informe s’avalua el procés d’implementació d’aquests programes durant el curs 2016-2017.

Material relacionat:
Informe breu

Aquesta informació es pot trobar a: