PASE.BCN. Informació del programa

Programes de promoció de la salut a les escoles

PASE.bcn és un programa de prevenció les addiccions especialment centrat en la prevenció del consum de tabac. Va adreçat a població adolescent escolaritzada al 1r curs de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), és a dir, quan tenen de 12 a 13 anys. El programa es desenvolupa a l’aula pel mateix professorat dels centres educatius. Es recomana que tot el professorat que realitzi per primera vegada el programa assisteixi a una sessió de formació de 2-3 hores de durada que es realitza a primers de novembre de cada curs. Els Equips de Salut Comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona proporcionen assessorament continu per a la implementació del programa.

Material i recursos de suport

Idees clau [PDF]
Unitats didàctiques [PDF]
Material per a l’alumnat [PDF]
Guia didàctica per al professorat [PDF]
Estils de comunicació [PDF]
Comunicació assertiva [PDF]
Avaluació del programa [PDF]

Enquesta inicial

Inscriu-te

Valora’ls

Contacta’ns

Servei de Salut Comunitària
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
Telèfon: 93 292 14 15
Email: prevencio.escola@aspb.cat