Barcelona Salut als Barris

Aquesta memòria presenta l’activitat feta en els barris on està present l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) a través de l’estratègia de salut comunitària “Barcelona Salut als Barris” (BSaB) durant el 2021, un any encara marcat per la pandèmia de la COVID-19.

Tal com recull el document, s’han dut a terme 176 intervencions, on han participat 9920 persones: 67 famílies a través del programa d’habilitats familiars i altres intervencions dirigides a famílies, 6854 nois i noies en els programes de promoció de la salut a les escoles, 143 nens i nenes i 1407 joves en els programes de lleure saludable i de promoció de la salut afectiu-sexual, 503 adults en intervencions orientades a millorar la seva qualitat de vida, tant física com mental, i 946 persones grans en el programa d’activitat física Activa’t als Parcs de Barcelona, Baixem al Carrer, tallers de memòria, activitats de caminades per evitar l’aïllament i fomentar la mobilitat, bici sense edat o en les escoles de salut per a les persones grans. La satisfacció de les persones participants en aquests programes és molt alta.

Durant el 2021, i amb la pandèmica encara molt present, s’ha visibilitzat que necessitem treballar de manera intersectorial i amb la participació de la comunitat, amb una mirada feminista i antiracista, que té en compte les desigualtats socials i les realitats pròximes i locals de les persones que viuen en els nostres barris. Només treballant d’aquesta manera es podrà mitigar la triple crisi (econòmica, social i sanitària) derivada d’aquesta pandèmia.

Aquesta informació es pot trobar a: