Barcelona Salut als Barris

Aquesta memòria presenta l’activitat duta a terme en els barris on és present l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) a través de l’estratègia de salut comunitària “Barcelona Salut als Barris” (BSaB) durant el 2022, un any on l’activitat comunitària s’ha normalitzat progressivament.

Tal com recull el document, s’han fet 204 intervencions, on han participat directament 12721 persones, un 3% de la població que viu en aquests barris: 189 famílies a través del programa d’habilitats familiars i altres intervencions realitzades per a famílies, 7805 nois i noies en els programes de promoció de la salut a les escoles, 78 participants en intervencions realitzades en l’assignatura d’Aprenentatge i Servei de les escoles, 338 nens i nenes i 1731 joves en els programes de lleure saludable i de promoció de la salut afectiu-sexual, 722 adults en intervencions dirigides a millorar la seva qualitat de vida, tant física com mental, i 1739 persones grans en el programa d’activitat física Activa’t als Parcs de Barcelona, Baixem al Carrer, tallers de memòria, activitats de caminades per evitar l’aïllament i fomentar la mobilitat, bici sense edat o en les escoles de salut per a les persones grans, i 119 persones en intervencions intergeneracionals, on persones grans i joves comparteixin les seves inquietuds.

Així, de l’any 2021 al 2022 hi ha hagut un augment de 2801 participants (de 9920 a 12721), explicats en part per l’increment en la participació en els programes escolars, però també per l’increment de la participació en les activitats comunitàries.

L’any 2022 també s’han impulsat nous projectes comunitaris, posant el focus en l’expressió de la salut emocional, en tots els cicles vitals. Molts d’aquests projectes s’han treballat a través de tècniques artístiques, que han facilitat aquesta expressió. Així, destaquen els projectes fets amb dones a través de l’expressió plàstica, o el teatre per a persones grans, però també els que a través de l’art urbà han facilitat un espai pels joves on compartir amb altres, desenvolupar noves habilitats i reflexionar críticament sobre diferents temes.

Preocupa però l’increment del cost de la vida, i l’impacte que això té en la vida quotidiana dels veïns i veïnes de Barcelona. No poder sostenir el cost d’un habitatge, o no poder tenir accés a una alimentació de qualitat, tindrà un impacte en la nostra salut i qualitat de vida. Els vincles i l’acció comunitària poden generar una xarxa que sostingui aquest malestar, però cal anar un pas més enllà i continuar treballant en polítiques valentes que protegeixin les condicions de vida de les persones i contribueixin positivament a dignificar la nostra existència i l’entorn en què vivim.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària