Barcelona Salut als Barris. Memòria 2018

L’estratègia Barcelona Salut als Barris (BSaB) de salut comunitària s’enfoca als barris de la ciutat de Barcelona en una situació de més vulnerabilitat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i la salut de les veïnes i veïns que hi viuen i de reduir les desigualtats respecte als de la resta de la ciutat.

Aquesta Memòria presenta l’activitat realitzada durant el 2018 en aquests barris on ha estat present l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), 25 barris, agrupats en 18 territoris, on viuen 392.694 persones.

Durant el 2018, s’han dut a terme 183 intervencions (programes dirigits a famílies, promoció de la salut a les escoles, programes de lleure saludable i de salut afectiu-sexual per a joves, intervencions dirigides a millorar la qualitat de vida, tant física com mental per adults i gent gran), en els 25 barris prioritzats, on han participat 13.613 persones de totes les edats.

D’altra banda, s’ha realitzat el re-diagnòstic del Poble Sec i s’han encetat els re-diagnòstics de les Roquetes i del Bon Pastor i Baró de Viver. Les tècniques comunitàries de l’ASPB han participat en 630 reunions amb més de 460 agents dels diferents territoris (entre serveis públics, entitats, equipaments de proximitat i ciutadania) per treballar conjuntament a identificar les necessitats en salut i dissenyar, implementar i avaluar programes per cobrir-les.

Ja podeu consultar la nova Memòria Barcelona Salut als Barris on trobareu l’activitat que s’ha dut a terme en 2018, les dades sobre els diferents barris i els graus de satisfacció assolits en cada intervenció.
 

Llicència de Creative Commons
“Barcelona Salut als Barris. Memòria 2018” de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
www.aspb.cat/wp-content/uploads/2019/09/ASPB_Barcelona-Salut-Barris_Memoria-2018.pdf

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2017

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2016