Barcelona Salut als Barris. Memòria 2017

L’estratègia Barcelona Salut als Barris (BSaB) de salut comunitària s’enfoca als barris en una situació de més vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona.

La Memòria 2017 de Barcelona Salut als Barris (BSaB) presenta un balanç de l’activitat duta a terme en aquells barris on està present l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) a través de diversos programes i iniciatives.

En el document, per a cada barri es facilita la descripció del barri i els problemes diagnosticats en el treball comunitari, les taules i grups actius en el barri, i les intervencions on l’ASPB hi ha donat algun tipus de suport , amb el nombre de persones participants i elements d’avaluació.

Així, durant el període, s’han fet 167 intervencions (programes escolars de salut, activitats de lleure saludable en adolescents, tallers d’habilitats familiars, escoles de salut de la gent gran, tai-txi als parcs, tallers de memòria, etc.) amb la participació de prop de 12.000 persones de Barcelona de totes les edats.

Al llarg de les 120 pàgines de la Memòria es poden consultar fàcilment les dades dels diferents barris i els graus de satisfacció assolits en cada intervenció.

Aquesta informació es pot trobar a: