Barcelona Salut als Barris. Memòria 2016

Des de 2007 es desenvolupa l’estratègia de salut comunitària “Barcelona Salut als Barris” (BSaB) als barris més desafavorits de la ciutat. Aquesta estratègia té per objectiu millorar la salut i qualitat de vida de les persones que viuen als barris i reduir les desigualtats socials i de salut que es donen entre aquests barris i la resta de la ciutat. Al 2016 l’Ajuntament de Barcelona va ampliar el programa a vuit nou barris de la ciutat, passant de 13 a 21 barris.

BSaB és una estratègia de construcció col·lectiva que no és possible sense la coproducció entre els diversos sectors, entitats i veïns i veïnes dels barris. Aquest document presenta, per primera vegada, indicadors sobre l’activitat realitzada en el marc de BSaB en cadascun dels territoris.

Aquesta informació es pot trobar a: