Enquesta 2016. Satisfacció de les dones participants al Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona

Satisfacció de les dones participants al Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona.

Aquesta informació es pot trobar a: