Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Recomanacions per a les intervencions adreçades a la millora del benestar emocional de les persones en atur. Es tracta de recomanacions basades i informades en l’evidència que inclouen diferents nivells d’intervenció i s’adrecen als diferents agents implicats.