Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

Per a poder detectar a temps el càncer de mama i prevenir-lo, es recomana fer-se mamografies cada dos anys a les dones de 50 a 69 anys.

A Barcelona, el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama, està instaurat des del 1995 a tota la ciutat i és impulsat pel Consorci Sanitari de Barcelona.

L’ Agència de Salut Pública de Barcelona gestiona l’Oficina Tècnica del Programa i és responsable del Pla de Comunicació i del seguiment i avaluació del Programa.

 

Informació sobre el càncer de mama

Cronograma [PDF]
El càncer de mama es pot curar si s’agafa a temps (fulletó informatiu) [PDF]
El cáncer de mama se puede curar si se detecta a tiempo (folleto informativo) [PDF] EN ESPAÑOL
El càncer de mama i la seva detecció precoç: què cal saber-ne [PDF]
Materials divulgatius [PDF]
Material divulgatiu [PDF] (diversos idiomes)
Presentació de les sessions informatives adreçades a les dones [PDF]

Documents tècnics

Avaluacions anuals
Butlletins del programa
Newsletters del programa
Enquestes del programa
Guia d’orientació per a professionals per a la realització de sessions informatives del programa

Contacta’ns

Oficina Tècnica
Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1 – 08023 Barcelona
Telèfon: 932 027 754
Correu electrònic: otcmama@aspb.cat

Aquesta informació es pot trobar a: