Informe FRESC 2016

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent de Barcelona. Enquesta de Factors de Risc en Estudiants de Secundària. FRESC 2016

L’enquesta FRESC és una eina que proporciona una visió global de l’estat de salut dels adolescents escolaritzats a Barcelona i dels seus comportaments que poden tenir un impacte en la seva salut. També permet monitorar les seves tendències, des de 1987, comparar els seus indicadors amb els d’altres poblacions i identificar-ne de nous. D’altra banda l’enquesta FRESC també és útil per poder estudiar desigualtats en salut ja que permet estudiar aspectes relacionats amb la salut segons eixos de desigualtats com el gènere i les característiques socioeconòmiques de l’alumnat i del seu entorn. En aquesta nova edició de l’enquesta s’han incorporat més variables sociodemogràfiques i socioeconòmiques, així com variables sobre el maltractament per internet i per part de la parella i també variables sobre l’ús de pantalles, com l’ús problemàtic del mòbil i d’internet.