La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent 2021

La “Salut i els seus determinants en adolescents de Barcelona” ofereix de forma didàctica i visual una important quantitat de dades obtingudes de l’enquesta FRESC 2021, que es realitza a estudiants de secundària de la ciutat. Es mostra una breu descripció amb relació als determinants, els comportaments i les actituds relacionades amb la salut dels i les adolescents d’entre 13 a 19 anys.

Així doncs, el document aborda temes diversos com: el context social i econòmic de l’alumnat, la salut i el benestar emocional, les relacions personals, l’afectivitat i la sexualitat, l’alimentació o el consum de substàncies, entre d’altres. A més, en aquesta edició també s’han incorporat nous temes relacionats amb l’entorn urbà i el medi ambient, el joc amb diners així com preguntes sobre la COVID-19.

El document inclou alguns dels resultats més destacats de l’enquesta FRESC del 2021, amb la finalitat que docents, professionals diversos i la ciutadania, en general, tinguin coneixement de com evolucionen aspectes rellevants de la salut en la població adolescent de la ciutat de Barcelona.

Documents relacionats

Factors de Risc en Estudiants de Secundària

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent 2016