Laboratori

03/02/2016

Joves mirant la ciutat Els nostres serveis administren directament bona part de les dosis vacunals de la ciutat. Moltes s’administren a l’escola pels equips de salut comunitària, i la resta al Centre de Vacunacions de l’edifici Lesseps. L’esforç realitzat està conduint a la pràctica eliminació del xarampió, la rubeola i la malaltia invasiva per Haemophilus Influenza tipus B, i a la desaparició de casos de tètanus, poliomelitis i difteria en residents a la ciutat. A més, els equips de salut comunitària vetllen pel seguiment sanitari dels nens de quatre anys que entren a l’escola.

Pel que fa a l’educació sanitària a l’empresa, els programes de prevenció assessoren empreses de la ciutat en l’organització de programes de prevenció i control del tabaquisme, del consum excessiu d’alcohol, i de l’estrés laboral, que s’ha centrat en professorat de l’ensenyament secundari.

El Servei de Salut Laboral és el proveïdor de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona. L’esforç conjunt amb els districtes i les escoles ha portat a la implantació de programes educatius i de prevenció.

Materials divulgatius

18-06. Determinació d’additius E-265 (àcid dehidroacètic) i E-266 (dehidroacetat de sodi) en formatges

18/05. Determinació de carbonats en productes de la pesca

18/04.Determinació de fosfats afegits en productes de la pesca

Informes

Informe d'avaluació de l'enquesta de satisfacció de clients del Laboratori

Informe de la encuesta de satisfacción de clientes del Laboratorio