Informe d’avaluació de l’enquesta de satisfacció de clients del Laboratori 2018

Durant el febrer del 2018 es va realitzar al Laboratori una enquesta de satisfacció de clients. Aquesta va ser la cinquena edició i està previst que es realitzi cada tres anys.

L’enquesta es va fer on-line de manera que es garanteix l’anonimat dels clients.

Es va enviar a 75 clients prioritzant aquells que havien portat més mostres al llarg del 2017, i també considerant que hi hagués representació dels diversos tipus de clients (de les diferents administracions, privats etc.). Es van obtenir 40 respostes és ha dir un 53% de participació.

Aquesta informació es pot trobar a: