16/02/2021. El projecte IbathWater

Moderació: Sara Sabaté, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Ponències:

 • Informació de la qualitat de les aigües de bany: nous reptes per al 2021
  Mariona de Torres Aguilar. Cap de la Unitat d’aigües costaneres. Agència Catalana de l’Aigua
 • Nous mètodes de recompte d’ Escherichia coli (ISO 9302-2) i enterococs (Enterolert-E) per al control de les aigües de bany.
  Raquel González Durán. Tècnica Superior en Salut Pública.Servei de Microbiologia del Laboratori de l’ Agència de Salut Pública de Barcelona.
 • IbathWater millora de la qualitat de les aigües de bany en entorns urbans
  María José Chesa Marro. Cap de Servei Ambiental i Relacions Externes. Barcelona Cicle de l’Aigua – Ajuntament de Barcelona. Barcelona Cicle de l’Aigua
 • IbathWater noves tecnologies per a la mesura automàtica i en continu de la qualitat de les aigües de bany
  Montserrat Batlle i Ribas. Adasa Sistemas

Aquesta informació es pot trobar a:

Sessions científiques