Resultats

18-06. Determinació d’additius E-265 (àcid dehidroacètic) i E-266 (dehidroacetat de sodi) en formatges

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

18/05. Determinació de carbonats en productes de la pesca

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

18/04.Determinació de fosfats afegits en productes de la pesca

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

18/03. Determinació d’àcid glutàmic i àcid gualínic en aliments

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

18/02. Determinació d’àcid eritòrbic en aliments

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

18/01. Consulta on-line dels resultats analítics emesos

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius