Informe d’avaluació de l’enquesta de satisfacció de clients del Laboratori 2021

Entre el 22 de setembre i 22 d’octubre del 2021 s’ha realitzat l’enquesta de satisfacció de clients del Laboratori l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Aquesta enquesta es fa cada tres anys i enguany ha sigut la sisena edició.

L’enquesta es duu a terme on-line tot mantenint l’anonimat dels participants i el nombre de respostes obtingudes ha sigut de 59.

Aquesta informació es pot trobar a: