Resultats

Llista pública de residus de plaguicides en aliments (LPE). Edició 61

LaboratoriAcreditació ENAC i altres reconeixementsMaterials de suport i referència

Cartera de serveis analítics. Laboratori. Maig 2024

LaboratoriCartera de serveis analíticsMaterials de suport i referència

Llista d’assaig sota acreditació (LEBA). Edició 58

LaboratoriAcreditació ENAC i altres reconeixementsMaterials de suport i referència

Anexo Técnico de ENAC. Revisión 40

LaboratoriAcreditació ENAC i altres reconeixementsMaterials de suport i referència

Anexo Técnico de ENAC (revisión 40). LEBA (edición 58). LPE (edición 61)

LaboratoriAcreditació ENAC i altres reconeixementsMaterials de suport i referència

Preus públics laboratori. Any 2024

LaboratoriCartera de serveis analíticsServeis analítics i preus públicsMaterials de suport i referència