Resultats

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona (infografia)

Hi ha evidència científica que l’exposició crònica al soroll ambiental té efectes importants sobre la salut i la qualitat de vida de les persones. El soroll ambiental afecta el benestar emocional, psicològic i social, i també causa trastorns del son, malalties cardiovasculars i mort per causa cardi

L’ASPB aposta per l’educació emocional a les escoles per millorar la salut i prevenir conductes de risc

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha posat en marxa 1, 2, 3, emoció!, un programa escolar d’educació emocional dirigit a infants de 3, 4 i 5 anys. El programa planteja activitats a l’aula, a l’entorn escolar fora de l’aula i en el marc de les famílies per treballar,

Una mirada a la salut de la població gitana de Barcelona: situació, determinants i propostes

La sessió científica del dia 20/04/2021 ja està disponible al nostre canal de YouTube Programa Moderació: Victoria Porthé Ponències: Presentació de l'estudi "La salut de la població gitana Barcelona: un estudi amb metodologia mixta”. Sara Tolosa (UPF-ASPB) La salut de la població gi

L’ASPB avalua l’impacte en salut i benestar de les escoles refugi climàtic

El projecte refugis climàtics ha convertit onze escoles de la ciutat en refugis climàtics implementant solucions tradicionals contra la calor als edificis i transformant els patis introduint vegetació, espais d’ombra i punts d’aigua. L’alumnat i el professorat de les escoles ja han pogut gaudir d’aq

Acord marc dels serveis de disseny, maquetació, revisió i impressió de peces de comunicació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

Instruccions per a la creació de la peça gràfica Adjuntem el quadríptic original que cal actualitzar en PDF. El format de la peça gràfica que cal lliurar és lliure i s’ha de presentar una mostra en paper i una altra en PDF en un pendrive en el sobre correponent Quan a recursos

El joc d’apostes i els danys associats des de la perspectiva de salut pública

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha analitzat la problemàtica relacionada amb el joc d'apostes o d'atzar des de la perspectiva de la salut pública. L'objectiu d'aquesta anàlisi és proposar un marc conceptual per comprendre els determinants socials del joc d'apostes i els seus danys ass

Exposició Art i Salut: 40 anys amb la infecció pel VIH

Us convidem a visitar l’exposició “40 anys amb la infecció pel VIH” a l’espai d’entrada a la nostra seu. (més…)

Avaluació dels programes de promoció de la salut a l’escola de l’ASPB

Els programes de promoció de la salut a les escoles de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) van arribar durant el curs 2019-2020 a 21.614 infants i joves alumnes de 50 centres d'Educació Infantil, 58 centres d'Educació Primària, 100 centres d'Educació Secundària, 4 centres d'Educació Espec

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2019-2020

Els programes de promoció de la salut i de prevenció de conductes de risc en població escolar que ofereix l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) estan encaminats a afavorir el desenvolupament d’hàbits saludables. En aquest informe s’avalua el procés d’implementació d’aquests programes durant

Sessió científica: Soroll ambiental i salut

La sessió científica del dia 23/03/2021 ja està disponible al nostre canal de YouTube (més…)

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona

Aquest informe analitza l’exposició al soroll ambiental a la ciutat de Barcelona des de la perspectiva de la salut tenint en compte la percepció i les desigualtats socials, sintetitza l’evidència sobre els efectes del soroll ambiental en la salut i estima l’impacte que el soroll té actualment en la

L’ASPB ha començat el treball de camp de l’Enquesta de Salut de Barcelona 2021

i qualitat de vida a la ciutat. L'ESB forma part del pla d'estadístiques oficials de Catalunya i es garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades. La selecció de les persones de diferents grups d'edat i sexe que hi participen, es fa de forma aleatòria a partir del Padró municipal d'habitatge

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº22

Aquest febrer s’ha publicat el butlletí número 22 Barcelona Salut als Barris amb la participació de diferents territoris que formen part del programa Barcelona Salut als Barris (BSaB). En aquest butlletí s’expliquen experiències de diferents intervencions vinculades amb BSaB en el context de la pan

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº22

Aquest febrer s'ha publicat el butlletí número 22 Barcelona Salut als Barris amb la participació de diferents territoris que formen part del programa Barcelona Salut als Barris (BSaB). En aquest butlletí s'expliquen experiències de diferents intervencions vinculades amb BSaB en el context de la p

La salut dels menjadors escolars a la ciutat de Barcelona

La majoria dels centres educatius de Barcelona que participen en el Programa de revisió de menús escolars (PReME) compleixen els criteris d’alimentació saludable establerts. Segons les avaluacions dels menús realitzades per l'ASPB, cal millorar el compliment de les freqüències recomanades de carns v

Platges sense fum, salut per a les persones i el medi ambient

les persones i per a la fauna marina. Així doncs, el pla pilot que s’iniciarà a la primavera se suma a campanyes anteriors per reduir la presència de burilles a les platges i per conscienciar la població dels efectes perjudicials del tabac. Més informació: Info Barcelona Nota de premsa

Memòria d’activitats del Grup d’Habitatge i Salut de l’ASPB

El Grup d’Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) es va crear l'any 2016. En aquesta memòria es presenta un recull de les activitats del Grup des de la seva creació fins finals de l’any 2019. En el document, s’expliquen els objectius del Grup i les

Grup d’Habitatge i Salut. Memòria d’activitat 2016-2019

L’any 2016 es va constituir el Grup d’Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Aquest document és un recull de les activitats del Grup des de la seva creació fins finals de l’any 2019. En concret, s’expliquen els objectius del Grup i les principals línies de

Fem Salut! a les escoles. Butlletí 23

S’ha publicat el butlletí número 23 Fem Salut a les escoles!, aquest mes de febrer de 2021. En aquest butlletí us informem del projecte “Menjadors escolars més sans i sostenibles”, una iniciativa pilot a les escoles de Barcelona per incorporar més proteïna vegetal als menús escolars. Aquesta és una

Fem Salut a les escoles! Butlletí 23

S’ha publicat el butlletí número 23 Fem Salut a les escoles!, aquest mes de febrer de 2021. En aquest butlletí us informem del projecte “Menjadors escolars més sans i sostenibles”, una iniciativa pilot a les escoles de Barcelona per incorporar més proteïna vegetal als menús escolars. Aquesta és u

Diagnòstic de salut del barri Baix Guinardó

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha participat en el diagnòstic de salut del Baix Guinardó que ha dut a terme l'EAP sardenya juntament amb veïns i veïnes i entitats del barri. En aquest document es presenten els resultats d'aquest anàlisi, fet amb l'objectiu d'aproximar-se a l'estat de

Informe “La salut a Barcelona 2019”

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat el nou Informe "La Salut a Barcelona 2019". El document resumeix les dades més rellevants de la salut de la ciutadania i dels seus determinants durant l’any 2019, amb una atenció especial a les desigualtats socials. Com cada any, ofereix inf

Impacte en salut i prevenció del consum d’alcohol

L'ASPB ha elaborat l'informe "Prevenció comunitària del consum d'alcohol en persones adultes a Barcelona". El document resumeix la situació del consum d'alcohol a la ciutat, la seva evolució en els últims anys i el seu impacte en salut. A més, mostra la factibilitat i efectivitat de la intervenció c

Visualització dels resultats de l’Enquesta de salut de Barcelona

S'ha actualitzat el web de l'Enquesta de Salut de Barcelona afegint dades evolutives d'alguns indicadors clau. En el desplegable "Evolució de tendències" es pot trobar informació sobre l'evolució d'aquests indicadors segons les diferents enquestes realitzades i els eixos de desigualtat. L’Enquest