Resultats

La recerca i la docència a l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Memòria 2013-2014

...

La salut de la gent gran de Barcelona. Enquesta de la Salut de Barcelona

...

Informe sobre la salut de la població immigrant

...

Informe de valoració de la metodologia i les dades de l’enquesta de salut de Barcelona 2011

...

Informe sobre La Salut Mental a Barcelona

...

Diferències i desigualtats de gènere en salut

...

La salut de la població immigrant de Barcelona

...

Usos del temps i salut

...

La salut dels qui conviuen amb persones que tenen necessitats especials d’atenció o dependència a Barcelona

...

Salut als districtes Lectura fàcil

...

Recursos en salut i prevenció de riscos laborals

Recollim diversos recursos relacionats amb la salut i el treball, com ara propostes de formació, articles científics, informes, vincles a organismes i agents d’interès, guies de pràctica clínica, etc. I també oferim accés a recursos en salut i treball elaborats des de la pròpia Agència de Salut Pública ...

Sistema d’informació en salut laboral

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) elaborem diferents productes adreçats a persones implicades en la salut laboral de la ciutat, per tal de proporcionar informació útil per a la presa de decisions. A partir de la recollida i anàlisi de dades provinents de diferents fonts, elaborem i difonem ...

Centres de salut

Per a la promoció i el desenvolupament de la salut comunitària cal l’apoderament de les persones, entitats i institucions dels barris com a agents de salut. I és aquí on els centres d’atenció primària tenen un paper fonamental, amb programes com Salut als Barris. ...

Viure amb salut

...

Enquestes de salut

L’Enquesta de Salut de Barcelona permet obtenir dades periòdiques sobre la salut de la població, les incapacitats i les conductes relacionades amb la salut, el context físic i el context socioeconòmic. Mitjançant l’Enquesta de Salut de Barcelona obtenim dades per conèixer i monitorar l’estat de salut ...

Salut sexual i reproductiva

La salut sexual i reproductiva inclou diversos aspectes, com ara la planificació familiar, l’ús de contracepció, els embarassos, els naixements, l’assistència durant l’embaràs i el part i la salut manternoinfantil. A partir de la informació proporcionada pel Departament de Salut, l’Institut d’Estadística ...

La salut a les ABS

L’ InfoABS ofereix informació sobre l’estat de salut i els factors que influeixen en la salut de les persones residents a les diferents àrees bàsiques de salut (ABS). ...

La salut als barris

  Els Diagnòstics de Salut que s'han dut a terme a diferents barris de la ciutat, emmarcats dins del programa Salut als Barris de Barcelona, i l'InfoBarri ofereixen informació sobre l'estat de salut i els factors que influeixen sobre la salut de les persones residents als barris. ...

La salut als districtes

Aquesta eina permet visualitzar de manera senzilla un conjunt d’indicadors de salut i els seus determinants en els districtes de la ciutat de Barcelona. Inclou la funcionalitat de realitzar comparatives dels indicadors entre els districtes i de visualitzar la seva evolució en el temps. Així mateix, permet ...

La salut a Barcelona

La Salut a Barcelona recull els informes útils per l’anàlisi i la planificació –des de la perspectiva del context físic i socioeconòmic– que descriuen la situació i l’evolució dels principals indicadors de salut de la població barcelonina. El fet d’utilitzar la matriu Urban HEART (Urban Health Equity ...

Salut ambiental

...

Salut i treball

...

La Salut en xifres

...

Butlletí de salut comunitària: Fem Salut núm. 8

...