Memòria de l’ASPB 2019

La memòria de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) reflecteix el treball de tot un any, a través de dades i indicadors que són clau per al seguiment dels diferents camps d’activitat de l’ASPB. Durant el 2019 l’ASPB ha mantingut l’activitat relacionada amb el seu catàleg de serveis ampliant les activitats i programes de promoció de la salut als barris més desfavorits i ha encarat reptes derivats de l’alt volum de demandes entorn el laboratori i vigilància, prevenció i atenció a les drogodependències.

La informació aportada per la memòria permet constatar el bon funcionament d’uns serveis de salut pública que vetllen per l’estat de salut de la ciutat i els seus determinants, a través d’accions de millora així com el desplegament d’un seguit de serveis basats en els criteris d’eficàcia, eficiència i qualitat. Els principals apartats de la Memòria es refereixen a les estratègies i plans d’actuació, els recursos i persones de l’ASPB i, els resultats relatius a l’activitat i producció, i la recerca i docència.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Memòria de l’ASPB 2020

Memòria de l’ASPB 2018

Memòria de l’ASPB 2017