Junta de govern

Presidenta

Sra. Marta Villanueva Cendán

Vicepresident

Sra. Carmen Cabezas i Peña

Altres membres

Sra. Valentina Casino Rodríguez
Sra. Laia Claverol Torres
Sra. Ruth Toribio Serrano
Sr. Davide Malmusi
Sr. Xavier Llebaria Samper
Sra. Marta Álvarez Daroca

Gerenta

Sra. Carme Borrell i Thió

Interventor

Sra. Josefa Casas Espitia

Secretària

Sra. Raquel Perez Herranz

Aquesta informació es pot trobar a: