Junta de govern

Presidenta

Sra. Gemma Tarafa i Orpinell

Vicepresident

Sra. Carmen Cabezas i Peña

Altres membres

Sra. Valentina Casino Rodríguez
Sra. Laia Claverol Torres
Sra. Sandra Escapa Solanas
Sr. Davide Malmusi
Sr. Xavier Llebaria Samper
Sra. Josefina Valls i Vila

Gerenta

Sra. Carme Borrell i Thió

Interventor

Sra. Josefa Casas Espitia

Secretària

Sra. Marta Salamero i García

Aquesta informació es pot trobar a: