Memòria de l’ASPB 2021

La memòria de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) reflecteix el treball de tot un any, a través de dades i indicadors que són clau per al seguiment dels diferents camps d’activitat de l’ASPB.

Els principals apartats es refereixen a les estratègies i plans d’actuació, els recursos i persones de l’ASPB i, els resultats relatius a l’activitat i producció, i la recerca i docència.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Memòria de l’ASPB 2020

Memòria de l’ASPB 2019

Memòria de l’ASPB 2018