Memòria de l’ASPB 2018

Podeu consultar la Memòria de l’Agència de Salut Pública 2018, any en què l’Agència ha mantingut l’activitat relacionada amb el seu catàleg de serveis, especialment, la minimització de les desigualtats socials en la salut de les persones i la reducció de la contaminació de l’aire a la ciutat, entre d’altres. La memòria reflecteix el treball de tot un any, a través de dades i indicadors que són clau per al seguiment dels diferents camps d’activitat de la nostra organització. La informació aportada permet constatar el bon funcionament d’uns serveis de salut pública que vetllen per l’estat de salut de la ciutat i els seus determinants, a través d’accions de millora així com el desplegament d’un seguit de serveis basats en els criteris d’eficàcia, eficiència i qualitat. Els principals apartats de la Memòria es refereixen a les estratègies i plans d’actuació, els recursos i persones de l’Agència i, els resultats relatius a l’activitat i producció, i la recerca i docència.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Memòria de l’ASPB 2020

Memòria de l’ASPB 2019

Memòria de l’ASPB 2018