Resultats

Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària

Seguretat alimentàriaAutocontrols dels establiments i activitats alimentàriesMaterials de suport i referència

Pla de control de proveïdors

Seguretat alimentàriaAutocontrols dels establiments i activitats alimentàriesMaterials de suport i referència

Pla de traçabilitat

Seguretat alimentàriaAutocontrols dels establiments i activitats alimentàriesMaterials de suport i referència

Pla de control de temperatures

Seguretat alimentàriaAutocontrols dels establiments i activitats alimentàriesMaterials de suport i referència

Pla de manteniment i calibratge d’instal·lacions, estris i equipaments

Seguretat alimentàriaAutocontrols dels establiments i activitats alimentàriesMaterials de suport i referència

Pla de control dels al·lergens i substàncies que provoquen intolerància alimentària

Seguretat alimentàriaAutocontrols dels establiments i activitats alimentàriesMaterials de suport i referència