Pla de control dels subproductes i residus

Document pràctic per a l’elaboració i implantació del Pla de subproductes i residus en un establiment alimentari. Resumeix de forma esquemàtica allò que l’operador pot fer per garantir que les els subproductes i els residus no siguin una font de contaminació pels aliments.