Pla de manteniment i calibratge d’instal·lacions, estris i equipaments

Document pràctic per a l’elaboració i implantació del Pla de manteniment i calibratge d’instal•lacions, estris i equipaments en un establiment alimentari. Resumeix de forma esquemàtica allò que l’operador pot fer per garantir que les condicions de manteniment de les instal•lacions, estris i equipaments no siguin una font de contaminació pels aliments.