Pla de control de temperatures

Document pràctic per a l’elaboració i implantació del Pla de control de temperatures en un establiment alimentari. Resumeix de forma esquemàtica allò que l’operador pot fer per garantir que les temperatures de manteniment dels aliments no siguin una font de contaminació pels aliments.