Pla de control dels al·lergens i substàncies que provoquen intolerància alimentària

Document pràctic per a l’elaboració i implantació del Pla de control dels al·lèrgens i substàncies que provoquen intolerància alimentària en un establiment alimentari. Resumeix de forma esquemàtica allò que l’operador pot fer per garantir que la composició dels aliments pugui afectar a consumidors sensibles a determinades substàncies.