Resultats

Sistema de control oficial en Cadenes de Distribució Alimentària

Seguretat alimentàriaLa inspecció sanitàriaMaterials de suport i referència

Pla de control de l’aigua

Seguretat alimentàriaRequisits de seguretat alimentària. Guia d’ajudaMaterials de suport i referència

Pla de neteja i desinfecció

Seguretat alimentàriaRequisits de seguretat alimentària. Guia d’ajudaMaterials de suport i referència

Pla de control de plagues i altres animals indesitjables

Seguretat alimentàriaRequisits de seguretat alimentària. Guia d’ajudaMaterials de suport i referència

Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària

Seguretat alimentàriaRequisits de seguretat alimentària. Guia d’ajudaMaterials de suport i referència

Pla de control de proveïdors

Seguretat alimentàriaRequisits de seguretat alimentària. Guia d’ajudaMaterials de suport i referència