L’autocontrol als establiments alimentaris

Si tens un establiment minorista d’alimentació, aquesta guia et facilitarà l’elaboració dels plans de prerequisits per al teu establiment. Aquesta guia contempla 7 plans d’autocontrol o prerequisits: aigua, neteja i desinfecció, plagues, formació i capacitació del personal, proveïdors i traçabilitat, temperatures i informació al consumidor (al·lergens). A més incorpora un model per al registre d’incidències i mesures correctores.

Està disponible en 3 versions: català, castellà i xinès.