Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària

Document pràctic per a l’elaboració i implantació del Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària en un establiment alimentari. Resumeix de forma esquemàtica allò que l’operador pot fer per garantir que el personal en el seu establiment no sigui una font de contaminació pels aliments.