Pla de control de proveïdors

Document pràctic per a l’elaboració i implantació del Pla de proveïdors en un establiment alimentari. Resumeix de forma esquemàtica allò que l’operador pot fer per garantir que les matèries primeres i els aliments que adquireix en el seu establiment no sigui una font de contaminació pels aliments.