Enquesta a dones usuàries sobre el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona (2016)

Aquesta informació es pot trobar a: