Resultats

Vigilància dels productes Dóner Kebab a Barcelona

Seguretat alimentàriaVigilància sanitària d’alimentsMaterials divulgatius

Bons Profits. La vigilància de la seguretat dels aliments a la ciutat de Barcelona

_Bons ProfitsViure amb salutAlimentacióEntornsEscolesSeguretat alimentàriaVigilància sanitària d’alimentsMaterials divulgatius

L’acrilamida en els aliments

Seguretat alimentàriaVigilància sanitària d’alimentsMaterials divulgatius

Anisakis

Seguretat alimentàriaVigilància sanitària d’alimentsMaterials divulgatius

Vigilància de les al·lèrgies/intoleràncies alimentàries en els menjadors escolars

Seguretat alimentàriaVigilància sanitària d’alimentsMaterials divulgatius

El furà als aliments

Seguretat alimentàriaVigilància sanitària d’alimentsMaterials divulgatius