L’acrilamida en els aliments

L’acrilamida es un perill alimentari recentment regulat a nivell europeu que es forma quan aliments rics en midó són sotmesos a tractaments tèrmics. Aquest és un document breu i visual que aporta un resum dels resultats obtinguts en els programes de vigilància d’aliments comercialitzats a la ciutat de Barcelona entre els anys 2010 i 2019, així com un recull de recomanacions dirigides a operadors alimentaris i a particulars.

Aquesta informació es pot trobar a: