Malalties prevenibles per vacunació

Des de l’any 1984 recollim dades de vigilància i control de les malalties vacunables, entre les quals hi ha el xarampió, la rubèola, la parotiditis o la tos ferina.

L’anàlisi d’aquestes dades ens ha permès conèixer l’evolució i les principals característiques epidemiològiques d’aquestes malalties i establir modificacions i/o adaptacions en les diferents estratègies de prevenció.

L’equip mèdic i d’infermeria de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) –en contacte directe amb centres sanitaris, educatius, laborals, familiars o altres– realitza activitats preventives i de control d’aquestes malalties.

Per consultar informació específica de vacunes aneu aquí.

Informes

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2016

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2015

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2014