VIH/sida i Infeccions de Transmissió Sexual

Les infeccions de transmissió sexual són un problema de salut pública important, tant per la seva magnitud com per les complicacions i seqüeles que se’n deriven si no hi ha un diagnòstic i un tractament precoç.

A Barcelona, la informació epidemiològica necessària per conèixer la distribució i els determinants d’aquestes malalties i per avaluar la resposta de salut pública s’obté mitjançant el Sistema de les malalties de declaració obligatòria. La infecció pel VIH/sida, la sífilis, la infecció gonocòccia, el limfogranuloma veneri i la infecció per la clamídia són malalties de declaració individualitzada i requereixen la instauració de mesures de control de la persona malalta i de les seves parelles. Les infeccions pel virus de l’herpes simple i per trichomonas vaginalis es notifiquen al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.

Semestralment publiquem dades sobre l’evolució del VIH/sida i anualment sobre les altres infeccions de transmissió sexual.

Materials divulgatius

La gonocòccia

Limfogranuloma veneri

Informes

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2016

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2015

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2014

Materials de suport i referència

Contactes d'ITS: Full de notificació

Enquesta epidemiològica individualitzada ITS

Enquesta epidemiològica individualitzada VIH/SIDA

Indicadors

Butlletí SIDA 96

Butlletí SIDA 95

Butlletí SIDA 94