Tuberculosi

El Programa de prevenció i control de la tuberculosi té l’objectiu de reduir la prevalença de l’endèmia tuberculosa de la ciutat. Les activitats principals del Programa són la vigilància activa dels casos, el seguiment del tractament de les persones malaltes i l’estudi dels seus contactes. Hi participa un equip d’infermeria que es coordina amb el personal assistencial amb l’objectiu d’assegurar el desenvolupament correcte de les activitats de control.

La informació del registre de casos i contactes ha permès conèixer l’evolució i les principals característiques de la malaltia a la ciutat i donar respostes adequades als canvis que ha sofert la tuberculosi en els últims prop de 30 anys.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona forma part de la Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona (UITB), que es centra en la recerca científica i en la difusió d’informació relacionada amb la tuberculosi.

Informes

La Tuberculosi a Barcelona, 2017

La Tuberculosi a Barcelona, 2016

La Tuberculosi a Barcelona, 2015

Materials de suport i referència

Recomanacions per a la realització d’estudis de contactes de malalts amb tuberculosi a Catalunya

Guia i proposta d’organització per a la prevenció i control de la tuberculosi a la Regió Sanitària de Barcelona

Recomanacions per a la prevenció i el control de la tuberculosi pediàtrica a Catalunya