Resultats

Vacunes

Les vacunes són una de les eines de prevenció més efectives a l’abast. Han aconseguit reduir la malaltia i la mortalitat per infeccions a casa nostra i a tot el món. L’aplicació del calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya, dirigit sobretot als infants però també a les persones adultes, p

Vacunació antigripal. Preguntes i respostes

Aquest document té l’objectiu de facilitar el treball als professionals sanitaris vinculats a la vacunació antigripal. Recull les respostes a les preguntes més freqüents que els equips sanitaris han fet al Servei de Gestió Integral de Vacunes (SeGIV) de Barcelona durant la campanya 2018-19 de vacun

Dilluns 1 juliol el Centre de Vacunació de l’ASPB tanca les portes

Centre vacunal de la plaça Lesseps L’ 1 de juliol de 2019 l’històric Centre de Vacunació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) de la plaça Lesseps 1 va tancar les portes. A partir d’aquest dia, com a la resta de Catalunya, la vacunació infantil i de persones adultes de

11/12/2018: Reticència vacunal: el paper dels equips pediàtrics

Elia Díez. Agència de Salut Pública de Barcelona. Ponències: Comunicació sobre vacunes i xarxes socials: l'escalada dels grups desinformadors. Gema Revuelta. Centre d'Estudis

Sessió científica: Reticència vacunal: el paper dels equips pediàtrics

Elia Díez. Agència de Salut Pública de Barcelona Ponències: Comunicació sobre vacunes i xarxes socials: l'escalada dels grups desinformadors. Gema Revuelta. Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat. Universitat Pompeu Fabra Reticència vacunal en els equips de pediatria de Barcel

Participació i relació amb la ciutadania

general de satisfacció 2018 [PDF] Satisfacció clients institucionals 2018 [PDF] Satisfacció servei vacunes 2018[PDF] Satisfacció clients laboratori 2018 [PDF] Satisfacció serveis per drogues 2018 [PDF] 2017 Satisfacció servei vacunes 2017 [PDF] Satisfacció serveis per drogues 2017 [PDF] Satisfacció

Malalties prevenibles per vacunació

preventives i de control d’aquestes malalties. Per consultar informació específica de vacunes aneu aquí.