La reticència vacunal. Barcelona 2016-2017

Informe descriptiu dels coneixements, actituds i creences que els professionals de l’atenció primària implicats en l’administració de vacunes infantils a Barcelona tenen sobre les vacunes.

Recull la susceptibilitat de la malaltia, la gravetat, eficàcia i seguretat de les vacunes, confiança en les organitzacions, creences clau sobre la immunització i com vacunarien els seus propis fills

Aquesta informació es pot trobar a: