Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2019

L’Informe “La salut a Barcelona 2019” resumeix les dades més rellevants de la salut de la ciutadania i dels seus determinants durant l’any 2019, amb una atenció especial a les desigualtats socials. Com cada any, ofereix informació sobre la seva evolució en els últims anys. Les seccions principals estan estructurades segons el marc conceptual dels determinants socials de la salut i les desigualtats en salut a les àrees urbanes.

El document, no inclou dades de la pandèmia de la COVID-19 ni del seu impacte en salut i els seus determinants a la ciutat. Serà el proper informe de l’any 2020 on es mostrarà com la COVID-19 ha impactat en la salut de la ciutadania de Barcelona.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

La salut a Barcelona 2019. Informe breu

Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2018

Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2017