Enquesta de salut de Barcelona

L’informe de resultats principals de l’Enquesta de Salut de Barcelona de 2016 recull informació sobre la salut de la població, els hàbits relacionats amb la salut, la utilització dels serveis sanitaris i les pràctiques preventives, com també sobre els determinants de salut, tant del context físic com social, obtinguts a partir de 4.000 entrevistes realitzades a persones que viuen a la ciutat. Aquesta edició inclou per primera vegada dades sobre la pobresa material i energètica, la inseguretat alimentària la violència de parella, o la no vacunació conscient en nens i nenes, entre altres, i amplia aspectes d’altres àmbits com el mercat laboral, la inseguretat residencial, les cures, o la sexualitat.

L’any 1983 l’Agència de Salut Pública de Barcelona va realitzar la primera enquesta de salut a la població barcelonina, pionera a l’estat espanyol, que arriba ja a la setena edició i es consolida com una eina fonamental per a la planificació i l’abordatge de les polítiques de salut i qualitat de vida a la ciutat.

Aquesta informació es pot trobar a: