Enquesta de salut de Barcelona

L’any 1983 l’Agència de Salut Pública de Barcelona va realitzar la primera enquesta de salut a la població barcelonina, pionera a l’estat espanyol, que arriba el 2021, a la vuitena edició i es consolida com una eina fonamental per a la planificació i l’abordatge de les polítiques de salut i qualitat de vida a la ciutat. L’informe de resultats principals de l’Enquesta de Salut de Barcelona de 2021 recull informació sobre la salut de la població, els hàbits relacionats amb la salut, la utilització dels serveis sanitaris i les pràctiques preventives, com també sobre els determinants de salut, tant del context físic com social. La mostra s’obté a partir de 4.000 entrevistes realitzades a persones que viuen a la ciutat. Aquesta edició inclou per primera vegada dades sobre el joc problemàtic, la ideació del suïcidi, la satisfacció amb la vida, la qualitat de la son, la inseguretat residencial, la soledat, o l’atenció mèdica no realitzada per motius econòmics. També s’amplien alguns mòduls com el de l’alimentació i la discriminació, a més a més, s’inclouen algunes preguntes sobre la situació de la COVID-19.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Enquesta de salut de Barcelona