Salut als Carrers. Avaluació dels àmbits Superilles

La ciutat de Barcelona presenta nombrosos reptes socials, mediambientals i de salut. Alguns d’aquests reptes a resoldre són, entre d’altres, els alts nivells de soroll i de contaminació de l’aire, la manca d’espais verds, el comportament sedentari de la població i les lesions causades pel trànsit. Els darrers anys, l’Ajuntament de Barcelona ha implementat el model Superilles en diferents àmbits de la ciutat dins de la mesura de govern: “Omplim de vida els carrers”. L’objectiu d’aquest programa és millorar l’habitabilitat de l’espai públic, avançar en la mobilitat sostenible, augmentar i millorar el verd urbà i la diversitat, i promoure la participació i corresponsabilitat ciutadana.

En aquest sentit, l’avaluació d’aquestes transformacions és fonamental per comprendre els efectes reals sobre la salut i el benestar de la població. L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és l’encarregada de dur a terme l’avaluació d’aquestes mesures. I ho fa constituïnt un equip multidisciplinari de professionals de diverses àrees i institucions que portaran a terme un programa d’avaluació mediambiental i de salut en alguns barris de la ciutat.

Es planteja com a objectiu avaluar els efectes mediambientals i de salut relacionats amb les intervencions urbanístiques i de mobilitat presents en els àmbits de Superilles de Barcelona.


Totes aquestes accions permetran a l’ASPB valorar els efectes mediambientals i en salut i en les desigualtats de les transformacions urbanes i de mobilitat efectuades dins la mesura de govern “Omplim de vida els carrers”. D’aquesta manera, es generarà evidència per promoure futures intervencions urbanístiques i de mobilitat. Així mateix, es formularan recomanacions i es crearan eines metodològiques d’utilitat tant per a la ciutadania com per als òrgans tècnics i polítics de la ciutat.

Aquesta informació es pot trobar a: