Resultats

Bon profits. Promoció d’una alimentació més saludable als barris de Barcelona

_Bons ProfitsMaterials divulgatius

Bons profits. La promoció d’una dieta saludable i segura en un context de sostenibilitat

_Bons ProfitsMaterials divulgatius

Bons profits. El programa de revisió de menús escolars en el context de descarbonització de la dieta

_Bons ProfitsMaterials divulgatius

Bon dia, somriu! Curs 2021 – 2022. Díptic famílies 

_Bon dia, somriu! Materials divulgatius

Bon dia, somriu! Curs 2021 – 2022. Fitxa semàfor aliments 

_Bon dia, somriu! Materials de suport i referència

Bon dia, somriu! Curs 2021 – 2022. Guia professorat 

_Bon dia, somriu! Materials divulgatius