Salut als Carrers. Informe de resultats

L’avaluació del programa Saluts als Carrers sobre els efectes mediambientals i en la salut de les Superilles als barris del Poblenou, Sant Antoni i Horta mostra, en general, beneficis en el benestar i la salut emocional, millor descans, menor contaminació acústica i atmosfèrica i major socialització. Es tracta d’un entorn més tranquil, còmode i segur que facilita la interacció entre veïns, afavorint les xarxes socials

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Salut als Carrers. Avaluació dels àmbits Superilles

Salut als Carrers. Guia metodològica

Salut als Carrers. Infografia